top of page

ติดต่อเรา

 

โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงรายแผนกประถม
------------------------------------

263/1 หมู่ 4 ถนนแม่กก

ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

จังหวัดเชียงราย 57100

admin@mareerukchiangrai.com

Tel: 053-750891

Fax: 053-750892

โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงรายแผนกอนุบาล

------------------------------------

376 หมู่ 19 ถนนเกาะทอง

ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

จังหวัดเชียงราย 57000

admin@mareerukchiangrai.com

Tel: 053-717849

Fax: 053-717849

bottom of page